ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

унесите појам претраге:

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

АКТУЕЛНО

BGDBusPlus2018

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Дана 11.04.2018.године у просторијама Школске управе Београд одржан је 6.састанак Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018.години.

ДНЕВНИ РЕД:

1.Усвајање записника са претхиодног састанка

2.Решавање пристиглих молби за  преузимање

3.Утврђивање листе приоритета за Комисију Владе Р.Србије за расписивање конкурса.

*

1.Дневни ред  је усвојен без допуна и примедби.

2.По другој тачки дневног реда Подгрупа је разматрала пристигле захтеве. Углавном је све позитивно решено давањем сагласности о преузимању. Оно што је било спорно упућено је Централној радној групи.

3.По трећој тачки разматрани су пристигли подаци о запосленима на одређено време, који су засновали радни однос пре децембра 2013.године. Донета је одлука да се од око 600 пристиглих, направи списак приоритетних 30 који ће бити упућени ка Комисији. Као критеријуми су узети време запослења и величина општине, односно, да се са сваке општине разматрају запослени који су најдуже на одређено време, а затим да се 30 места сразмерно подели на општине сходно броју основних и средњих школа на њеној теритирији.

                                                                                                                члан Радне подгрупе Београд

                                                                                                                                Зоран Ивковић

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Дана 14.03.2018.године одржана је седница Градског одбора Синдиката образовања Београда на којој је разматрана актуелна ситуација у области образовања.

С обзиром да нам један члан ГО отишао у заслужену пензију, верификован је нови члан.

ГО једногласно је усвојио Извештај Надзорног одбора, Финансијски извештај за 2017.годину, Финансијски план за 2018.годину, Извештај о раду за 2017.годину и Оријентациони  план рада за 2018.годину.

У наставку седнице поднет је извештај о потписаном Споразуму о продужењу важности  ПКУ за запослене у основним  и средњим  школама и домовима ученика, као и извештај о реформи гимназија. Разговарало се и о платним разредима као и о проблемима запослених који раде са III и IV степеном стручне спреме. Доста се разговарало и о дугогодишшњем проблему везаним за исплату трошкова превоза.

На седници је донета и Одлука о организовању VII Спортских сусрета почетком  јуна у Кошутњаку. Изабран је Организациони одбор Спортских сусрета.

На крају седнице изабран је члан ГО за Секцију младих.

Председник ГО Синдиката образовања Београда

Зоран Ивковић

BGD sportski 2018

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

image