ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Инфо СОС:

Данас, 08.06.2017.године, одржанe су јавне расправе у Београду поводом три закона из области озбразовања и то Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о просветној инспекцији као и Закона о дуалном образовању, на којој су присуствовали и представници Синдиката образовања Србије. На јавној расправи је присуствовао и Министар Младен Шарчевић, као и његови сарадници.

Верзија Закона о основама система образовања и васпитања која ја била на јавној расправи је измењена након неколико састанака одражних са репрезентативним синидикатима, тако да су све оне одредбе које су синдикати предложили у циљу заштите права запослених у образовању усвојене. Посебно су усвојене одредбе код пријема у радни однос, односно да се радни однос заснива првенствено преузимањем, а да се конкурс расписује само изузетно ако се преузимањем није могао засновати радни однос. Такође је из тежих повреда радних обавеза брисана тачка: непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције јер је била предмет честих злоупотреба од стране директора и један од најчешћих основа за покретање дисциплинског поступка против запослених. У Закон су унете и одредбе које омогућавају да запослени који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос могу и даље да обављају образовно васпитни рад у школи и могу бити преузети у смислу закона.

На јавној расправи учесници су могли да кратко изложе своје примедбе на поједине одредбе Закона, а саопштено је да учесници који нису стигли да изложе своје примедбе због ограничења времена трајања јавне расправе да могу то да ураде путем е-маила на обрасцу који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Закон о просветној инспекцији је такође био предмет јавне расправе, на којој су поједини учесници изложили своје примедбе. Синдикати су посебно скренули пажњу да се мора појачати одговорност просветних инспектора који неоправдано одлажу вршење инспекцијског надзора.

На крају јавне расправе је изложен и Закон о дуалном обазовању, који је оштро критикован од стране појединих учесника који су демонстративно истакли да ће наведени Закон довести до експлоатације деце и да се њиме купује јефтина радна снага, те да такав Закон треба да се повуче.

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи